* دستور زبان ترکی آذربایجان با توضیحات فارسی

* فارسجا آذربایجان تورک دیل بیلگیسی

(*) Die Sprachregeln der aserbaidschanisch-türkischen Sprache in Persisch
(*) Grammaire de la langue Turque Azérie en Persan
(*) The ruls of the Azerbajcan language - in Persian language
(*) Туретско -  Азербайджанская  Грамматика  с
пояснениями  на Персидском языке

(*) farsca azərbaycan türk dil- bilgisi

Bejamin Stadler    kitabın tekmili çapı   (746 sahifa) *

(*) این کتاب دو بار به چاپ رسیده است و اکنون با فرم جدیدی در انترنت در اختیار علاقه مندان قرار داده می شود .

لطفاً نظریات انتقادی و اصلاحی خود را به همین آدرس الکترونیکی ارسال فرمایید :
ali.mohammadi@az-dili.com
لطفاً برای به دست آوردن اطلاعات متفرقه در رابطه با آذربایجان ، به لینک زیر مراجعه فرمایید :
http://www.Azlink.info/

Copyright  2006 - 2016
email: ali.mohammadi@az-dili.com